> oferta
 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Do korzystania z naszej oferty kształcenia Pielęgniarek w Ośrodku Podyplomowym dla Pielęgniarek i Położnych powstałym przy Grażyna Damps NZOZ "GRAMED - Pielęgniarka Domowa"

Oferujemy kursy kwalifikacyjne w zakresie:

- "Pielęgniarstwo opieki długoterminowej"

 Oferujemy kurs specjalistyczny w zakresie:
- "Leczenie ran"

Inne kursy w zależności od zgłoszeń!!!

Wszyscy kursanci (opłacający składki członkowskie w OIPiP) mogą ubiegać się o 
dofinansowanie kształcenia w ramach opłacanych składek członkowskich.GWARANTUJEMY:
  • dobraną kadrę dydaktyczną,
  • przyjazną atmosferę nauczania,
  • konkurencyjne ceny,
  • możliwość opłat za kurs w dogodnych ratach,
  • atrakcyjne położenie miejsce zajęć- centrum Słupska.
WYMAGAMY:
- wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika w kursie,
- ksero Prawa Wykonywania Zawodu (oryginał do wglądu)
Zapraszamy do zgłaszania się i składania dokumentów osobiście, listownie.

Informacje dla kursantek

TRWAJĄ ZAPISY NA:
KURS KWALIFIKACYJNY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK
Zgodnie z założeniami Prezesa Pomorskiego Oddziału NFZ z listopada 2011 r. od pracujących pielęgniarek w opiece długoterminowej wymagane jest przynajmniej ukończenie kursu kwalifikacyjnego  opieki długoterminowej do końca 2013 r.

Oferujemy:
  • wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,
  • konkurencyjne ceny,
  • wpłaty za kurs w formie ratalnej,
  • własną sala wykładową,
  • miejsce zajęć - centrum Słupska

Wymagane:
Wypełnienie karty zgłoszenia, Prawo wykonywania zawodu (oryginał do wglądu),
formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie.
Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres Grażyna Damps NZOZ "GRAMED-Pielęgniarka Domowa" ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk lub zgłosić telefoniczne/mailowo.
e-mail:  biuro@gramed.slupsk.pl
tel. 59 845 68 99


Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia
Kwestionariusz osobowy

 
 
Copyright © 2013 Grażyna Damps NZOZ GRAMED - Pielęgniarka Domowa